Ukratko o nama

Toplana je locirana na lokalitetu industrijske zone Bukva udaljene od grada Tešnja 1,5 km i ima lokacijske uslove za opsluživanje potrošača toplotnom energijom.

Decembra 1984.godine toplana je puštena u rad. Izgrađena je udruženim sredstvima fabrika koje su locirane na lokalitetu Bukva. Toplana danas zapošljava 22 radnika. Ukupno instalisani proizvodni kapaciteti u Toplani iznose 13 MW.

PLAN JAVNIH NABAVKI U 2017. GODINI

 

Na slijedećem linku možete preuzeti slijedeće dokumente Toplana

PLAN JAVNI NABAVKI U 2017. GODINI

Odluka za Plan javnih nabvki za 2017. godinu

 

 

APEL ZA IZMIRENJE DUGA

Poštovani korisnici usluga grijanja ,

Ponovo urgiramo i molimo korisnike usluga grijanja da svoje obaveze za isporučenu i preuzetu toplotnu energiju plaćate u valuti plaćanja.Trenutno se nalazimo u nezavidnoj finansijskoj situaciji koju je prouzrokovalo avansno plaćanja uglja.Ujedno apelujemo na  sve dužnike koji nisu izmirili svoje obaveze prema Toplani , da iste izmire u što kraćem roku.U interesu sviju nas je kontinuirana i redovna isporuka toplotne energije, na zadovoljstvo sviju nas.Molimo vas da našu trenutnu situaciju sa nabavkom uglja shvatite krajnje ozbiljno i svoja zaostala dugovanja izvršite u što je mogućem kraćem roku tj HITNO .

 

Vaša Toplana !

Poziv na izmirenje obaveza za isporučenu i preuzetu toplotnu energiju

Pozivaju se svi korisnici usluga grijanja sa Toplane da izmire svoja dugovanja prema Toplani. Neplaćanjem svojih obaveza preuzete toplotne energije dovode u pitanje kontinuitet dalje isporuke toplotne energije.
Kako Korisnici usluga grijanja ne plaćaju svoje obaveze prema nama, a JP ” Toplana ” d.d. mora avansno plaćati nabavku osnovnog energenta- uglja, postoji mogućnost zastoja u nabavci potrebnih količina uglja, što bi moglo dovesti do prestanka isporuke toplotne energije.

Mole se svi korisnici usluga grijanja sa Toplane da trenutnu situaciju sa nabavkom uglja shvate krajnje OZBILJNO i  ODMAH izvrše UPLATU svojih dugovanja prema Toplani, kako bih smo izbjegli mogućnost obustave isporuke toplotne energije.

 

VAŠA TOPLANA

SANIRANJE DEPONIJE ŠLJAKE I i II FAZA

U cilju produženja vodne i okolinske dozvole urađjena je sanacija deponije šljake I i II faza. Prva faza sanacije odnosila se na zemljane radove i iskop drenažnih kanala, a druga faza sanacije obuhvatala je asfaltiranje deponije šljake.

Obavještenje o prestanku isporuke toplotne energije

Obavještavaju se korisnici usluga grijanja saToplane da dana 03.11.2016. god. neće biti isporuke toplotne energije zbog kvara na vrelovodnim instalacijama.
Vaša Toplana.