Ukratko o nama

Toplana je locirana na lokalitetu industrijske zone Bukva udaljene od grada Tešnja 1,5 km i ima lokacijske uslove za opsluživanje potrošača toplotnom energijom. Decembra 1984.godine toplana je puštena u rad. Izgrađena je udruženim sredstvima fabrika koje su locirane na lokalitetu Bukva. Toplana danas zapošljava 22 radnika. Ukupno instalisani proizvodni kapaciteti u Toplani iznose 13 MW.

Tenderska dokumentacija za uslugu prijevoza uglja

TENDERSKA DOKUMENTACIJAZA USLUGU PRIJEVOZA UGLJA IZ RMU ZENICA DO DEPONIJE UGLJA TOPLANE U TEŠNJU Više »

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Nabavka mrkog uglja granulacija sitni. Više »

Odluka o najpovoljnijem ponuđaču

Javna nabavka: Nabavka uglja granulacija sitni. Više »

Plan javnih nabavki u 2016. godini-dopunjen

U nastavku možete preuzeti Plan javnih nabavki u 2016. godini-dopunjen Više »

Odluka o dopuni Plana javnih nabavki JP Toplana d.d. Tešanj za 2016. godinu

U nastavku možete preuzeti Odluku o dopuni Plana javnih nabavki JP Toplana d.d. Tešanj za 2016. godinu. Više »

logo

Tenderska dokumentacija za uslugu prijevoza uglja

TENDERSKA DOKUMENTACIJAZA USLUGU PRIJEVOZA UGLJA IZ RMU ZENICA DO DEPONIJE UGLJA TOPLANE U TEŠNJU

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Nabavka mrkog uglja granulacija sitni.

logo

Odluka o najpovoljnijem ponuđaču

Javna nabavka: Nabavka uglja granulacija sitni.

logo

Plan javnih nabavki u 2016. godini-dopunjen

U nastavku možete preuzeti Plan javnih nabavki u 2016. godini-dopunjen

logo

Odluka o dopuni Plana javnih nabavki JP Toplana d.d. Tešanj za 2016. godinu

U nastavku možete preuzeti Odluku o dopuni Plana javnih nabavki JP Toplana d.d. Tešanj za 2016. godinu.

logo

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

U nastavku možete preuzeti Odluku o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka mrkog uglja – granulacija sitni.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Nabavka rezervnih dijelova za utovarivač.

logo

Odluka o poništenju odluke o poništenju postupka javne nabavke

U nastavku možete preuzeti Odluku o poništenju odluke o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka mrkog uglja – granulacija sitni.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka:Izvođenje građevinskih radova na sanaciji ditributivnih mreža.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Nabavka građevinskog materijala.