Ukratko o nama

Toplana je locirana na lokalitetu industrijske zone Bukva udaljene od grada Tešnja 1,5 km i ima lokacijske uslove za opsluživanje potrošača toplotnom energijom.

Decembra 1984.godine toplana je puštena u rad. Izgrađena je udruženim sredstvima fabrika koje su locirane na lokalitetu Bukva. Toplana danas zapošljava 22 radnika. Ukupno instalisani proizvodni kapaciteti u Toplani iznose 13 MW.

NABAVKA UGLJA ZA GRIJNU SEZONU 2017./2018. GODINU

Poslije uspješno provedene procedure nabavke uglja,shodno ZOJN, blagovremeno je krenula isporuka mrkog uglja i njegovo skladištenje na deponiji Toplane. Za nesmetanu isporuku uglja obavezni smo vršiti avansno plaćanje i zbog toga apelujemo na sve korisnike usluga grijanja koji nisu izmirili svoje obaveze, da iste izmire u što skorijem periodu, kako ne bi došlo do zastoja u isporuci uglja.

Vaša Toplana.

REMONTNI RADOVI NA KOTLOVIMA KLM 100

U toku su završni radovi na sanaciji  zamjene lijevog bočnog ekrana kotla KLM 100 .Izvođač remontni radova na sanaciji kotla je firma ”TERMOELEKTRO ” d.o.o. Brčko iz Brčkog,koji su izabrani nakon provedene procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa ZOJN.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stava 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Plana rada i poslovanja za 2017.god. broj : 19-1/17 od 29.01.2017.godine a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: PP-49-6 / 17 od 07.06.2017. godine, u postupku javne nabavke nabavka uglja, granulacija sitni, Ugovorni organ JP ”Toplana ” d.d. Tešanj – direktor je donio  ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete pogledati na slijedećem linku:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – PP

JAVNA LICITACIJA za prodaju službenog motornog vozila

Na osnovu Odluke o prodaji službenog motornog vozila putem javne licitacije sistemom zatvorenih ponuda,broj .49-6/17 od 12.06.2017. god.,Komisija za provođenje postupka Javne licitacije objavljuje JAVNU LICITACIJU za prodaju službenog motornog vozila.

Dokument i obrazac možete preuzeti ovdje:

javna-licitacija.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki

Na osnovu člana 41. Statuta JP ” Toplana ” d.d. Tešanj,Zakona o javnim nabavkama ( ”Službeni glasnik BiH” broj : 39/14), u skladu sa Planom rada i poslovanja JP ” Toplana ” d.d. Tešanj za 2017. godinu, na zahtjev Službe za proizvodnju i distribuciju,direktor donosi :

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JP ” Toplana ” d.d. Tešanj za 2017. godinu