Ukratko o nama

Toplana je locirana na lokalitetu industrijske zone Bukva udaljene od grada Tešnja 1,5 km i ima lokacijske uslove za opsluživanje potrošača toplotnom energijom. Decembra 1984.godine toplana je puštena u rad. Izgrađena je udruženim sredstvima fabrika koje su locirane na lokalitetu Bukva. Toplana danas zapošljava 22 radnika. Ukupno instalisani proizvodni kapaciteti u Toplani iznose 13 MW.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

U nastavku možete preuzeti Odluku o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka mrkog uglja – granulacija sitni. Više »

Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki JP Toplana d.d. Tešanj za 2016. godinu

U nastavku možete preuzeti Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki JP Toplana d.d. Tešanj za 2016. godinu. Više »

Izvještaj nezavisnog revizora o provedenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2015. godinu

U nastavku možete preuzeti Izvještaj nezavisnog revizora o provedenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2015. godinu. Više »

Obavještenje o završetku produžene grejne sezone 2015./2016.

Obavještavaju se korisnici grijanja sa Toplane da se produženje grijne sezone 2015./2016. god. završava u petak, 29.04.2016. godine. Više »

Obavještenje o produžetku grejne sezone 2015./2016.

U skladu sa Odlukom o opštim i tehničkim uslovima za isporuku toplotne energije (Sl.glasnik Općine Tešanj broj : 5 od 31. 05.2006. god. ) ,zbog nepovoljnih vremenskih prilika i neočekivano niskih temperatura Više »

logo

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

U nastavku možete preuzeti Odluku o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka mrkog uglja – granulacija sitni.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Nabavka rezervnih dijelova za utovarivač.

logo

Odluka o poništenju odluke o poništenju postupka javne nabavke

U nastavku možete preuzeti Odluku o poništenju odluke o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka mrkog uglja – granulacija sitni.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka:Izvođenje građevinskih radova na sanaciji ditributivnih mreža.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Nabavka građevinskog materijala.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Ispitivanje, servisiranje i baždarenje ventila sigurnosti na postrojenjima pod pritiskom.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Nabavka ležajeva i mašinskih dijelova.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Nabavka radne odjeće.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Usluge popravaka i održavanja vozila.

logo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Usluge popravaka i održavanja vozila.