Ukratko o nama

Toplana je locirana na lokalitetu industrijske zone Bukva udaljene od grada Tešnja 1,5 km i ima lokacijske uslove za opsluživanje potrošača toplotnom energijom.

Decembra 1984.godine toplana je puštena u rad. Izgrađena je udruženim sredstvima fabrika koje su locirane na lokalitetu Bukva. Toplana danas zapošljava 22 radnika. Ukupno instalisani proizvodni kapaciteti u Toplani iznose 13 MW.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka goriva i maziva – naftni derivati

U nastavku možete pogledati Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke – Nabavka goriva i maziva – naftni derivati:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka goriva i maziva – naftni derivati

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Radovi na izradi i ugradnji prozora za upravnu zgradu

U nastavku možete pogledati Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke – Radovi na izradi i ugradnji prozora za upravnu zgradu:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Radovi na izradi i ugradnji prozora za upravnu zgradu

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – nabavka goriva i maziva – naftni derivati

U nastavku možete pogledati Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – nabavka goriva i maziva – naftni derivati:

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka goriva i maziva – naftni derivati

 

Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2019. godinu

U nastavku možete pogledati Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2019. godinu

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki

PLAN JAVNIH NABAVKI U 2019. GODINI

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – radovi na izradi i ugradnji prozora za upravnu zgradu

U nastavku možete pogledati Odluku o pokretanju postupka javne nabavke – radovi na izradi i ugradnji prozora za upravnu zgradu:

Odluka o pokretanju postupka – radovi na izradi i ugradnji prozora za upravnu zgradu