Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2019. godinu

U nastavku možete pogledati Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki JP “Toplana” d.d. Tešanj za 2019. godinu

Odluka o izmjeni plana javnih nabavki

PLAN JAVNIH NABAVKI U 2019. GODINI