Category Archives: Toplana

Obavještenje o završetku grijne sezone 2018./2019.

Broj : 70-04/19

Datum, 22.04.2019. god.

 

Na osnovu člana 15.stav 3. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije (Općinsko vijeće Tešanj, Godina XLV,broj : 4 od 09.05.2012. godine) i Statuta JP Toplana d.d. Tešanj, a u cilju informisanja korisnika usluge isporuke toplotne energije od strane JP ” Toplana ” d.d. u vezi završetka grijne sezone 2018./2019. godinu, dostavlja se:

Obavještenje o produžetku grejne sezone 2018./2019.

Broj : 66-04/19

Datum, 15.04.2019. god.

 

Na osnovu člana 15.stav 3. Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije (Općinsko vijeće Tešanj,Godina XLV,broj : 4 od 09.05.2012. godine) i Statuta JP Toplana d.d. Tešanj,a u cilju informisanja korisnika usluge isporuke toplotne energije od strane JP ” Toplana ” d.d. u vezi produžetkagrijne sezone 2018./2019. godinu, dostavlja se :

 

OBAVIJEST – NADZORNI AUDIT

Obavještavamo svoje korisnike, kao i druge zainteresovane strane da će se dana 02.04.2019. godine u JP TOPLANA DD TEŠANJ provesti drugi nadzorni audit sistema upravljanja kvalitetom i okolinskog upravljanja prema zahtjevima standarda EN ISO 9000:2015 i EN ISO 14001:2015

OBAVIJEST- IZMJENA ODLUKE

Poštovani korisnici,

Ovim putem vas informišemo da je Općinsko vijeće Tešanj, na prijedlog JP TOPLANA d.d. Tešanj, usvojilo poticajne mjere za povećanje broja priključaka novih korisnika na daljinsko grijanje:

1. Umanjene su cijene priključne takse sa sadašnjih 10,00 KM/m2 (fizičkim licima) na 3,00 KM/m2 i sa 15,00 KM/m2 (pravnim licima) na 7,50 KM/m2 .

POSJETA OPĆINSKOG NAČELNIKA TOPLANI DD TEŠANJ

Danas su JP ” Toplanu ” d.d. Tešanj posjetili Općinski načelnik Suad Huskić i pomoćnik Općinskog načelnika Hamzalija Hojkurić.