OBAVJEŠTENJE

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj broj : 4-5/12 od 09.05.2012. godine i Statuta JP Toplana,a u cilju informisanja korisnika […]