OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Poštovani korisnici usluga JP Toplana d.d. Tešanj, Obavještavamo Vas da smo, u cilju priprema za nastupajuću grijnu senzonu 2020/2021, poduzeli […]

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

JP Topana d.d. Tešanj raspisuje Oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta: Rukovalac parnim kotlovima sa mehaniziranim […]