Odluka o poništenju odluke o poništenju postupka javne nabavke

U nastavku možete preuzeti Odluku o poništenju odluke o poništenju postupka javne nabavke: Nabavka mrkog uglja – granulacija sitni.

OdlukaXoXponiXXtenjuXodlukeXoXponiXXtenjuXpostupkaXjavneXnabavkeX1OdlukaXoXponiXXtenjuXodlukeXoXponiXXtenjuXpostupkaXjavneXnabavkeX2