POZIV ZA IZMIRENJE DUGA

Poštovani korisnici usluga grijanja,

 

Molimo Vas da svoje obaveze za isporučenu i preuzetu toplotnu energiju plaćate u valuti plaćanja. Trenutno se nalazimo u fazi nabavke uglja za grijnu sezonu 2019./2020. godinu, gdje je obavezno avansno plaćanje za nabavku uglja. Ujedno apelujemo na  sve dužnike koji nisu izmirili svoje obaveze prema Toplani, da iste izmire u što kraćem roku. U interesu sviju nas je kontinuirana i redovna isporuka toplotne energije, na zadovoljstvo sviju nas. Još jednom apelujemo na redovno plaćanje računa i na izmirenje duga u što kraćem roku.

 

Vaša Toplana !