Izmještanje vrelovoda DN 250, u ul. Kralja Tvrtka I

Nakon provedene procedure javne nabavke, izvršeno je potpisivanje ugovora sa izabranim ponuđačima u vezi izvođenja radova na izmještanju vrelovoda DN 250, u ul. Kralja Tvrtka I kod Elektrodistribucije u Tešnju.

Ugovori su potpisani sa slijedećim izvođačima:

  1. Ugovor o izvođenju mašinskih radova na vrelovodu ( LOT 1.) potpisan je sa firmom

             PDVM ELEKTROVAR d.o.o. Kakanj.

  1. Ugovor o izvođenju građevinskih radova na vrelovodu (LOT 2) potpisan je sa firmom

             AB TRANS d.o.o. Tešanj.

Finansijska sredstva za izmještanje vrelovoda obezbjeđena su kreditom Razvojne banke FBiH, u saradnji sa Osnivačem, općinom Tešanj, koja će finansirati 50 %  radova na izmještanju navedenog vrelovoda.