OBAVJEŠTENJE O PRESTANKU ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE

Obavještavaju se korisnici usluga grijanja koji se napajaju toplotnom energijom  sa podstanica od Hotela do Simetrala da će 24.11.2019.godine u 16:00h zbog kvara na toj dionici doći do prekida isporuke toplotne energije. U toku noći očekuje se sanacija kvara i isporuka toplotne energije.