OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE

Poštovani korisnici usluga JP Toplana d.d. Tešanj,

Obavještavamo Vas da smo, u cilju priprema za nastupajuću grijnu senzonu 2020/2021, poduzeli potrebne mjere kako bi isporuka toplotne energije bila stabilana i kontinuirana.

Potpisan je ugovor za nabavku uglja, a u toku su i remontni radovi na kotlovima.

Vaša Toplana!