XX SKUPŠTINA JP ” TOPLANA ” d.d. TEŠANJ

Dana 30.04.2020.godine održana je redovna XX Skupština JP ” Toplana” d.d. Tešanj.

Na skupštini su usvojeni Izvještaja o poslovanju JP ” Toplana ” d.d. Tešanj za period 01.01. – 31.12.2019. godine koji uključuje Plan rada i poslovanja za 2020. godinu, finansijski izvještaj, izvještaj odbora za reviziju, izvještaj revizora i izvještaj direktora i Nadzornog odbora za 2019. godinu.

Izvršen je izbor revizijske kuće za izradu izvještaja o reviziji za 2020. i 2021. godinu ( Coner d.o.o. ŽEPČE ).