OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve korisnike usluga grijanja sa JP ” TOPLANA” d.d. Tešanj da smo izvršili sve neophodne pripreme za nesmetan početak grijne sezone 2020./2021. godina.

Grijna sezona će krenuti čim ste steknu uslovi koji su definisani općinskom regulativom.

Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650 – 508 .

 

 

JP ” TOPLANA” d.d. TEŠANJ