OBAVJEŠTENJE: Prijevremeni početak grijne sezone

Na osnovu prečišćenog teksta Odluke o zagrijavanju i Općim i tehničkim uslovima za isporuku toplotne energije Općinskog vijeća Tešanj broj : 7/19 od 01.08.2019. godine i Statuta JP Toplana,a u cilju informisanja korisnika usluge isporuke toplotne energije od strane JP ” Toplana ” d.d. u vezi početka grijne sezone 2020./2021. godinu, dostavlja se :

 

OBAVJEŠTENJE

Imajući u vidu da su se ispunili uslovi za prijevremeni početak grijne sezone, koji su propisani Odlukom o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem općine Tešanj i opšte tehničkim uslovima, te Vas obavještavamo da ista počinje 09.10.2020. godine sa toplom probom.

Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije : 063-280-538.

Našim korisnicima želimo ugodan početak grijne sezone.

 

JP ” Toplana ” d.d. Tešanj