Anketa-Toplifikacija grane IX

ANKETA – TOPLIFIKACIJA GRANE IX
Cijenjeni građani!
JP ” Toplana ” d.d. Tešanj provodi anketu o planiranoj toplifikaciji grada,te je u tu svrhu odabrala gđu Mensuru Arifović, tj da provede navedenu anketu na terenu.
Kako bi anketa bila što uspješnija, molimo Vas da date svoj puni doprinos u provođenju navedene ankete.
Vaša Toplana