Instalisanje nove opreme u TPS Krndija

Dana, 20.01. 2014.godine izvršeno je instalisanje nove opreme u TPS Krndija I, a u cilju poboljšanja kvaliteta grijanja, prvenstveno u lamelama TKA i TKB.