Obavještenje o nabavci-tender,toplifikacija grane IX

Dana, 10.02.2014. god. u Službenom glasniku broj:10/2014 objavljeno je obavještenje o nabavci-tender za izvođenje mašinskih i građevinskih radova vezano za realizaciju toplifikacije starog dijela grada – Grana IX.