Obavještenje o sazivanju XIV skupštine JP Toplana d.d. Tešanj

Saziva se XIV ( četrnaesta ) Skupština JP ” TOPLANA ” d.d. Tešanj i zakazuje za 15.04. 2016. godine sa početkom u 1400 sati. Skupština će se održati u sali Općinskog Vijeća općine Tešanj.

ObavjeXXtenjeXoXsazivanjuXXIVXSKUPXXTINEXstrX1.ObavjeXXtenjeXoXsazivanjuXXIVXSKUPXXTINEXstrX2.