Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Nabavka goriva i maziva

SCAN_20160704_072527816SCAN_20160704_072527816_001