Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Održavanje opreme-računara, nabavka tonera za računare.

SCAN_20160704_072819817SCAN_20160704_072819817_001