Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Mašinski materijali,dijelovi,lukovi, T-komadi, razni dijelovi za sisteme za grijanje.

SCAN_20160704_073835296SCAN_20160704_072527816_001