Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Osiguranje od požara i prirodnih sila i osiguranje lica.

SCAN_20160704_073835296_002SCAN_20160707_114522329