Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Monitoring alarmnog sistema.

SCAN_20160704_074133339_001SCAN_20160704_072454323