Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Javna nabavka: Nabavka mrkog uglja-granulacija sitni.

OdlukaXoXponiXXtenjuXJN-TenderXugaljXgranulacijaXsitniX1.OdlukaXoXponiXXtenjuXJN-TenderXugaljXgranulacijaXsitniX2.