Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Nabavka ležajeva i mašinskih dijelova.

SCAN_20160719_085105164_007SCAN_20160719_085105164_005