Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Javna nabavka: Ispitivanje, servisiranje i baždarenje ventila sigurnosti na postrojenjima pod pritiskom.

SCAN_20160721_11032672_001SCAN_20160721_11032672_002