OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se korisnici usluga grijanja  JP ” Toplana ” d.d. Tešanj da je Toplana, sa 01.10.2016.godine spremna pustiti cjelokupni sistem grijanja u funkciju. Imajući u vidu da se još uvijek nisu stvorili potrebni uslovi za raniji početak grijne sezone, a shodno odluci o zagrijavanju grada Tešnja, vezano za vanjske temperature mjerene u 21 sat naveče .Toplana prati meteorološke podatke, te čim se steknu potrebni uslovi, počet će se sa isporukom toplotne energije krajnjim korisnicima.

 

Vaša Toplana