ETIČKI KODEKS PONAŠANJA

Na osnovu člana 16. Statuta Javnog preduzeća za proizvodnju i promet toplotne energije „Toplana“ društvo sa ograničenom odgovornošću doo Tešanj broj: II-06-11-2006 od 29.11.200.godine Skupština društva na petoj sjednici održanoj 15.04.2010.godine jednoglasno je usvojila:

ETIČKI KODEKS PONAŠANJA

 

 • KODEKS PONAŠANJA

 

 

PREAMBULA KODEKSA PONAŠANJA

 

 • Kodeks ponašanja („Kodeks“) i Socijalna povelja, odnosno Principi društvene odgovornosti dogovoreni sa Evropskim vijećem 27.maja 2008. godine i predstavljaju viziju i osnov za unutarnje i vanjsko djelovanje privrednog društva i njegovih zaposlenika. JP TOPLANA Tešanj je svjesna svoje odgovornosti kao privrednog društva i svojih društvenih i etičkih obaveza.

 

Faktori uspjeha su:

 • eksterna i interna orjentacija prema kupcima,
 • unakrsno funkcionalno razmišljanje i djelovanje
 • orjentacija prema cilju i rezultatu,
 • motivacija i orjentacija prema uspjehu, kao i razoj i promocija.
 1. Kodeks ponašanja se primjenjuje u JP TOPLANA Tešanj u svim organizacinim cjelinama.
 2. Kodeks ponašanja je nastao kao osnov privrženosti JP TOPLANA Tešanj općim društvenim i etičkim (moralnim) principima.
 3. Kodeks je nastao kao odraz potpunoj privrženosti:
 • pridržavanju zakona i ugovora
 • zabrani nelegalnih poslova,
 • zabrani usmnjivih poslovnih partnera i sumnjivih poslovnih odnosa.

 

KODEKS PONAŠANJA SE SASTOJI IZ VIII POGLAVLJA I TO:

 

I       Osnovna pravila ponašanja,

II     Naš odnos sa poslovima partnerima i trećim licima,

III     Sukob interesa,

IV     Zaštita imovine društva – zabranjeno korištenje u privatne svrhe,

V       Informacija – komunikacije,

VI     Društvena (privredna) sredina, sigurnost i zdravlje,

VII   Interna organizacija, primjena smjernica,

VIII   Žalbe i primjedbe.

KRATKO OBRAZLOŽENJE POJEDINIH POGLAVLJA KODEKSA PONAŠANJA

 

I OSNOVNA PRAVILA PONAŠANJA

I.1. Poštivanje zakona

 

 1. Poštivanje zakona
 2. Poštivanje podzakonskih akata,
 3. Poštivanje svih općih akata Fabrike (Statuta, Kolektivnog ugovora, Pravilnika o radu i pojedinačnih odluka).

 

I.2. Etičko – moralno ponašanje

 

 • U svima situacijama u korespondaciji unutar i van Fabrike korisiti visoke moralne principe, poštujući raznovrsnost pojedinačnih posebnosti zaspolenika,
 • Ne tolerišu se nikakvi oblici diskriminacije, seksualnog uznemiravanja, maltretiranja ili verbalnog vrijeđanja,
 • Uvažavanje posebnosti svakog pojedinca,
 • Pružanje jednakih šansi i jednak tretman prema zaposlenicima,
 • Pružanje jednakih šansi i jednak tretman prema zaposlenicima,
 • Podrška profesionalnom i ličnom razvoju – motivacija i orjentacija prema uspjehu.

 

I.3. Upravljanje, odgovornost, nadzor i integritet privrednog društva

 

Rukovodioci imaju posebnu odgovornost za:

 • Razvoj kompanije,
 • Da budu primjer u radu drugim zaposlenicima,
 • Razvoj odjela firme i saradnja sa drugim odjelima,
 • Jačanje lojalnosti prema društvu od strane zaposlenika kojim rukovode,
 • Da su sami lojalni svojoj sredini i promociji društva prema trećim licima,
 • Vanjska i unutrašnja orjentacija prema klijentima,
 • Motivisanje zaposlnika.

 

II NAŠ ODNOS SA POSLOVNIM PARTNERIMA I TREĆIM LICIMA

 

II.1. Nuđenje i davanje poklona

 

 • Zaposlenici ne smiju nuditi, obećavati, davati ili odobravati, direktno ili indirektno, bilo kakve poklone drugoj strani vezano za poslovne transakcije, novčane poklone ili druge vrste usluga,
 • Pokloni državnim službenicima su zabranjeni,
 • Reklamni pokloni ne smiju biti toliko vrijedni da kod druge strane stvaraju obavezu, a moraju biti odobreni od strane direktora,
 • Aktivno i pasivno podmićivanje,
 • Međunarodno djelovanje protiv korupcije:
 • Konvencija UN od 31.10.2003.godine,
 • Okvirna Odluka Vijeća EU od 22.07.2003.godine,
 • Konvencija o krivičnom zakonu Vijeća Europe od 27.01.1999.godine,

 

           KAZNE:

 • novčana kazna za pojednica,
 • novčana kazna za kompaniju,
 • državna kontrola kompanija (Monotoring).

 

II.2. Traženje i prihvatanje poklona

 

 • Zabrana korištenja službenog položaja u svrhu traženja ili primanja poklona,
 • Dopušteni su uobičajeni pokloni niže vrijednsoti po odobrenju direktora.

 

II.3. Pozivi

 

Pozivi na poslovne večere uobičajene niže vrijednsoti, dozvoljeni su uz odobravanje direktora.

 

II.4. Donacije

 

 • Uprava Fabrike odlučuje o donacijama raznih vrsta vezano za dobrotvorne svrhe.

 

 1. Pranje novca – zabranjeno

 

 • Odnosno kanalisanje nelegalno stečenog novca u finansijske krugove kako bi se prikrila istina o njegovoj prirodi i porjeklu je zabranjeno.

 

III  SUKOB INTERESA

 

JP toplana Tešanj treba da osigura da ne dolazi do sukoba ličnih – privatnih interesa radnika i rukovodioca sa interesima kompanije.

KAKO:

 • Postizanje ravnoteže između ličnih – privatnih interesa pojedinaca i interesa kompanije,
 • Poštivanje kodeksa ponašanja,
 • Obavezno da se prijave mogući sukobi interesa,
 • Postizanjem i otvaranjem radne atmosfere uzajamnog povjerenja i otvorenosti,
 • Kontrolom od strane nadzornika – rukovodioca pravnog odjela, odjela interne kontrole.

 

IV ZAŠTITA IMOVINE KOMPANIJE

 

 • Zabranjeno korištenje u privatne svrhe
 • Sa imovinom kompanije se obavezno postupa na ekonomičan, pravilan i pažljiv način,
 • Samo izričito, po odobrenju ovlaštenog lica u kompaniji, imovina manjeg obima i privremeno se može koristiti u privatne svrhe,
 • Odgovornost zaposlenika za štetu na imovini kompanije,
 • Odgovornost zaposlenika da štite imovinu kompanije od zloupotrebe i krađe.

 

V    INFORMACIE

 

 • Zaštita podataka: zaštita neovlaštenog pristupa ličnim podacima od značaja za kompaniju i zaštita podataka kompanije (POSLOVNA TAJNA),
 • Korektno i blagovremeno informisanje i prenos podataka,
 • Odgovornost za netačno informisanje i prijenos informacija,
 • Medijska saopćenja mogu se davati samo po odobrenju Direktora.

 

VI    DRUŠTVENA SREDINA, SIGURNOST I ZDRAVLJE

 

 • Zaštita okoliša i prirodnih resursa, kao pravilno upravljanje otpadom,
 • Implementiranje i uspostavljanje mjera zaštite na radu,
 • Zaštita sigurnosti i zdravlja zaposlenika (OHSAS).

VII   INTERNA ORGANIZACIJA

 

 • Sastavni dio interne organizacije je princip „ČETIRI OKA“,
 • Primjena i obuka i stalno obnavljanje KODEKSA,
 • Neprihvaćanje KODEKSA i općih akata kompanije podliježe odgovornostima (od krivične odgovornosti do disciplinske odgovornosti).

 

VIII ŽALBE I PRIMJEDBE

 

 • Zaposlenici će se obratiti svom predpostavljenom u slučaju pitanja ili primjedbi koji se odnose na Kodeks ili nejasnoće u vezi njihovih primjena i tumačenja.
 • Pretpostavljeni će pojasniti svako pitanje nakon što se u potrebnoj mjeri konsultuju sa pravnim odjelom i upravom društva.
 • Zaposlenici koji žele uložiti žalbu ili prijaviti eventualnu povredu Kodeksa treba da se direktno obrate ombudsmanu, upravi društva ili odjelu interne kontrole putem e-maila, telefonom ili pismenim putem, koji će ovu stvar tretirati kao povjerljivu, ako se tako bude tražilo. Zaposleni koji prijave eventualno kršenje zakona ili povredu Kodeksa u dobroj vjeri, ne trebaju se plašiti nikakve odmazde.

 

Predsjednik Skupštine

Mesud Mulabdić