CJENOVNIK

 

CJENOVNIK USLUGA GRIJANJA

 

Rb NAZIV USLUGE

CIJENA
USLUGE
(KM)

PDV 17
(KM)

CIJENA USLUGE
UKUPNO
(KM)

1. Remont cirkulacionih pumpi tip:
CL601-4; CL801-4; CL1001-4 :

150,00

25,50

175,5

1.1. Ugradnja mehaničkog metalno-grafitnog zaptivača.

300,00

51,00

351,00

1.2. Ugradnja ležajeva.

45,00

7,65

52,65

1.3. Demontaža, montaža i viklovanje elektromotora.

295,00

50,15

345,15

2. Priprema i hidraulično tlačno ispitivanje interno i prema termoenergetskom inspektoru sigurnosnih ventila i spiralnih izmjenjivača toplote tip:  od 5/1,65 Dz do 13/1,65 Dz.

385,00

65,45

450,45

3. Revizija toplotne podstanice sa utvrđivanjem stanja.

50,00

8,50

58,50

4. Utvrđivanje kvara na kućnoj instalaciji.

20,00

3,40

23,40

5. Regulacija i podešavanje rada toplotne podstanice.

30,00

5,10

35,10

6. Zamjena radijatorskog ventila.

25,00

4,25

29,25

7. Zamjena svakog slijedećeg radijatorskog ventila.

19,00

3,23

22,23

8. Zamjena radijatorskog podventila.

25,00

4,25

29,25

9. Zamjena svakog slijedećeg podventila.

19,00

3,23

22,23

10. Pregled radijatorskog ventila i promjena zaptivnog materijala.

10,00

1,70

11,70

11. Pregled radijatorskog podventila i promjena zaptivnog materijala. 10,00 1,70 11,70
12. Pregled i promjena zaptivki za 1 rebro radijatora. 20,00 3,40 23,40
13. Zamjena redukcije ili čepa na radijatoru. 10,00 1,70 11,70
14. Zamjena automatske odzrake. 22,00 3,74 25,74
15. Zamjena mehaničke odzrake. 12,00 2,04 14,04
16. Blindiranje radijatora. 10,00 1,70 11,70
17. Deblindiranje radijatora. 10,00 1,70 11,70
18. Blindiranje objekta (blindiranje ventila u šahtu). 50,00 8,50 58,50
19. Deblindiranje objekta. 50,00 8,50 58,50
20. Progrijavanje radijatora odzračivanjem. 6,00 1,02 7,02
21. Pražnjenje sekundarnog sistema po narudžbi:
21.1
  • Stambeni prostor
50,00 8,50 58,50
21.2
  • Poslovni prostor
50,00 8,50 58,50
22. Punjenje sekundarnog sistema po narudžbi
22.1
  • Stambeni prostor
50,00 8,50 58,50
22.2
  • Poslovni prostor
50,00 8,50 58,50
23. Izlazak instalatera – neopravdana reklamacija na grijanje. 10,00 1,70 11,70
24. Načelna saglasnost za priključenje objekata na sistem daljinskog grijanja. 0,00 0,00 0,00
25. Revizija projektne dokumentacije za priključenje na sistem daljinskog grijanja. 0,00 0,00 0,00
26. Energetska saglasnost za priključenje objekta na sistem daljinskog grijanja. 35,00 4,95 40,95
27. Energetska saglasnost – kada se vrše izmjene na toplotnoj podstanici, priključnom vrelovodu i kada se mijenja namjena prostora koji se zagrijava. 35,00 4,95 40,95
28. Izdavanje saglasnosti za polaganje instalacija drugih lica . 50,00 8,50 58,50
29. Nadzor nad izvođenjem radova na toplotnoj podstanici, odnosno priključnom vrelovodu:
29.1
  • Stambrnog prostora
250,00 42,50 292,50
29.2
  • Poslovnog i proizvodnog prostora
300,00 51,00 351,00
30. Isporuka radnog fluida za prvo punjenje priključnog vrelovoda i kućne instalacije za probni pogon. 35,00 5,95 40,95
31. Hitna intervencija na toplotnoj podstanici i proključnom vrelovodu radi sprečavanja havarije na sistemu daljinskog grijanja. 50,00 8,50 58,50
32. Ugradnja mjerača utroška toplotne energije.(Stambeni, poslovni,…) 250,00 42,50 292,50