Kapaciteti

Za potrebe toplifikacije Tešnja izgrađen je toplifikacioni sistem 140/75 stepeni C, radnog pritiska pr=13 bara. Postrojenje je projektovano za kombinovani način proizvodnje toplotne i električne energije. Izvedena je Prva faza – Proizvodnja toplotne energije, a okončana je tokom 1983/1984 godine. Za te potrebe izgrađena je i stavljena u eksploataciju kotlovnica zajedno sa armirano-betonskim dimnjakom visine h=45m i skladište uglja kapaciteta 2.000 tona, te deponija za šljaku i čađ.

Tehnički podaci kotlova

 • Tip kotla: KLM 100,
 • Proizvođač: TPK Zagreb,
 • Godina proizvodnje: 1983,
 • Radni medij: Vrela voda,
 • Temperatura radnog medija: 140/75 stepeni C
 • Izvedba kotla (nazivni pritisak): p=13 bara,
 • Toplotni kapacitet: Q=6,5 MW,
 • Ogrijevna površina kotla: Ak=292 m²,
 • Površina roštilja: Ar=11,5m²,
 • Sadržaj vode kod srednjeg vodostaja: Wsr=26,23m³,
 • Ukupni sadržaj vode: Wu=30,37 m³,
 • Temperatura dimnih plinova na izlazu iz kotla: 280 stepeni C

Pregled korisnika za grijanje postojeće stanje u 2012. godini,

 1. Stambeno naselje Krndija,
 2. Škola „Rešad Kadić“ Krndija,
 3. Vatrogasni dom,
 4. Stambenog naselja u ulici Ali-paše Hećimovića,
 5. Autobuska stanica,
 6. Raiffeisen banka,
 7. Stambeno-poslovni prostor u ulici Kralja Tvrtka,
 8. Centar za socijalni rad,
 9. Dom kulture i PBS,
 10. Volksbanka,
 11. Stambene zgrade Apoteka i Borovo, Bajas, Izudin Ibrahimpašić,
 12. „Pobjeda“ dd Bukva,
 13. Pošta i stanovi iznad Pošte,
 14. Poreska uprava
 15. Općina,
 16. Džamije: Dibekhana i Hamzibegova,
 17. Stambeni prostor u ulici dr. Adema Handžića,
 18. Stambeni prostor u ulici Srebrenička,
 19. Zgrada Vakufske banke i stanari iznad,
 20. Opća bolnica,
 21. Dom zdravlja,
 22. Poslovni prostori ispod Bonice i Doma zdravlja,
 23. Zgrada „Saračević“,
 24. Stambeni prostor u ulici Meše Selimovića,
 25. Osnovna škola „Huso Hodžić“,
 26. Poslovni objekti kod O.Š.“ Huso Hodžić“,
 27. Stambeno-poslovni prostor u ulici „Braća Pobrić“,
 28. Stambeni prostor u ulici „Hajrudina Hajdića“;
 29. Stambeno naselje „Simetrale“,
 30. Zgrada MUP-a,
 31. Hodžić Muhamed Bukva,
 32. „MADI“ Bukva,
 33.  „Trien“ Bukva,
 34. „Sloga“, Enker,MANN+ HUMMEL i „Ukus“ ne griju se sa „Toplane“.

Struktura instalisane snage grijnih tijela u 2012 godini po potrošačima toplotne energije

Potrošači toplotne energije

Potrošnja MW

Učešće u %

Industrijski objekti

2,435

21,16%

Poslovni objekti

3,626

31,50%

Opća bolnica i Dom zdravlja

1,102

9,57%

Stambeni objekti

4,347

37,77%

Ukupno

11,51

100,00%