Kontakt

Naziv firme: JP TOPLANA d.d. Tešanj
Adresa: Bukva b.b.
74 260 Tešanj

Tel: + 387 32 650 508
fax: + 387 32 650 826

email: info@toplana-tesanj.com.ba

Tehnička služba/Prijava kvarova:
+ 387 63 280 538
+ 387 32 650 508

Bankovni računi:
Unicredit bank Filijala Tešanj: 3385502200125861
Sparkasse bank Filijala Tešanj: 1610400006560004
Raiffeisen Banka Filijala Tešanj: 1990460003138241

PDV ID. Broj 218189680007
Porezni Broj 052115408
Kantonalni sud Zenica Reg. Broj Subjekta 1-7081