Uposlenici

Asim Bašalić, direktor

Rođen 14.02.1968 godine, po zanimanju diplomirani ekonomista. Gro radnog vijeka proveo u strukturama MO BiH gdje je uspješno obavljao više odgovornih dužnosti. Za vrijeme službovanja više puta bio je pohvaljivan i nagrađivan za postignute rezultate. Kao predstavnik BiH proveo je godinu dana u službi UN radeći na poslovima menadžera logističkih operacija u misiji. Ima bogato iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijama u BiH. Takođe, prošao je određeni broj međunarodnih edukacija u Belgiji,Njemačkoj, Holandiji i Grčkoj na temu evropske i evroatlanske integracije BiH.

 

Mirsada Derišević-Subašić

Dervisevic – Subasic Mirsada Rodjena 15.09.1962 godine u Tesnju gdje zavrsava osnovnu skolu i gimnaziju. Sa radom pocinje u Pobjedi Tesanj 1983 godine, u Toplani d.d Tesanj radi od njenog osnivanja tj. od 01.01.1998 godine. Zaposlena na sekretarskim i opstim poslovima.

.

Hadziahmetovic rodjena Smailbegovic Cefa

Rodjena 26.08.1953 godine u Tesnju gdje zavrsava osnovnu skolu i gimnaziju. Zvanje inzinjera elektrotehnike stice na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu 1981 godine a iste godine pocinje raditi u Pobjedi Tesanj u tdasnjem OUR-u Energetika i usluzne djelatnosti.Po izdvajanju iz Pobjede prelazi na rad u Toplanu d.d. Tesanj.
Zaposlena kao vodja proizvodnje i distribucije.

Armin Kuprić

Rodjen 15.04.1972 godine u Tesšju gdje završava osnovnu i mašinsku školu. Zvanje mašinskog inžinjera stiče na Mašinskom Fakultetu u Zenici 09.10.2002 godine.

U Toplani d.d radi od 01.01.1998. godine kao referent proizvodnje i distribucije.

Hamila Hrnjic rođ. Čamdžić
Financijsko – Ekonomski poslovi

Rođena 12.07.1962. godine u Ljetiniću općina Tešanj gdje završava i osnovnu školu. Ekonomsku školu završava u Doboju 1981. godine, a prvo zaposlenje dobija u Pobjedi 1983. godine.

U periodu 1984.- 1985. radi u Tvornici čarapa Tešanj, a zatim ponovo u Pobjedi od 1985. do 1989. godine. Nakon toga radi u Sloga d.d. Tešanj od 1989. do 1998. godine, kada se zapošljava u Toplana d.d Tešanj u kojoj radi i danas.